MYLIMUKŲ DARŽELIS

Mylimukų darželis –  Mylimas darželis Antakalnyje

Mano ir visos komandos pagrindinis siekis, kad darželis taptų mažylio antraisiais namais, saugia, linksma žaidimų, bendravimo ir naujų atradimų šalimi. Žinodami beribę darželio svarbą vaiko raidai, klojame stiprius pamatus visai tolesnei vaiko ugdymosi ateičiai. Nepailstame myluoti, stebinti bei džiuginti savo mažųjų smalsuolių, tad kruopščiai apgalvojame veiklas, išvykas ir svečius. Skatiname ugdymąsi per patirtį, tad daug keliaujame ir dažnai sulaukiame svečių darželyje. Daug dėmesio skiriame gamtiniui  ir tautiniam ugdymui, akcentuojame laisvo, nevaržomo žaidimo svarbą, kaip kūrybiškumo, emocinio intelekto plėtotės pamato.  Džiaugiamės savo lauko erdvėmis, kuriose galime saugiai ir nevaržomai aktyviai judėti, tyrinėti gamtą, žaisti, tai mums prioritetas – antradieniai miške, ketvirtadieniai bibliotekoje ir dar daugiau. Mes atsikratome šablonų ir augame kartu su vaiku, padėdami jam formuoti vertybes, džiaugtis naujais atradimais, pažinti save ir pasaulį, augti vieningoje, draugiškoje grupėje vaikų – Mylimukų.

Kiekviena darželio grupė turi savo atskiras erdves.

- Kiškiai padykėliai (1,5-3 m.) – Antakalnio g. 98, Antakalnyje.

- Gudručių klasė (3-4 m.) -  Antakalnio g. 84, Antakalnyje.

- Bitučių klasė (1,5-3(4)) - Antakalnio g. 4A, Antakalnyje.

- Nulinukai ((4)5-6 m.) – Antakalnio g. 4A, Antakalnyje.

Platesnė informacija grupių skiltyse.

SVARBU:

Mūsų mažyliai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų – taip pat namuose,  kelionės pas mus ir iš mūsų metu.

Dalyvaujame "Pienas vaikams" ir "Vaisiai vaikams" programose.

Darželiams išduoti Higienos pasai, Maisto tvarkymo leidimai, veikla vykdoma griežtai laikantis Higienos normos 75:2016

 

Mūsų tikslas – laimingas ir nuolat tobulėjantis vaikas

Mylimukų Darželis, Mylima mokykla yra visapusiško ugdymo mokykla, kurioje vienodai svarbios tiek akademinės žinios, tiek asmenybės ūgtis. Ugdomosiose veiklose plėtojama intelektų visuma, o neformalusis ugdymas papildo formalųjį ugdymą padėdamas vaikui plėsti savo pažinimo ribas įvairiose srityse, stiprinti emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselėti savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius.

Esame kiekvienas skirtingas ir unikalus. Bendraujant, planuojant veiklą, užsiėmimus, siekiame pažinti mažąją asmenybę, skatinti vaiko ir visos grupės pagarbą kiekvieno individualumui, emociniam intelektui, žinių poreikiui, polinkiams. 

Visos žinios ir patirtys perteikiamos vaikams lengviausiai įsisavinamu būdu veikloje, žaidimų pagalba. Daug dėmesio skiriame vaiko raidos ypatumams, individualiems vaiko gyvenimo įpročiams, poreikiams, sąveikos su kitais ypatumams, temperamentui, kad grupėje visiems būtų gera. Darželio pedagogų komandą sudaro žmonės, kurie spinduliuoja savo empatiją, meilę, šilumą, myli vaikus ir yra labai jų mylimi. 

 

Unikali Darželio grupių ugdymo programa

Mylimukų darželio, Mylimos mokyklos ugdymo turinys dėstomas integruotai, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą,  patyriminį ugdymą, žaidimą, improvizacijas, inovacijas siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių troškimą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose.

Mylimukų Darželio Ugdymo programa "Draugystė, žaidimas, džiaugsmas" pirmiausia yra draugiška vaikui, pilnai atitinkanti kiekvieno poreikius, leidžianti prisitaikyti ir skatinanti kiekvieno vaiko tobulėjimą.  Mūsų vaikai gali patys rinktis, kokiose veiklose jie nori dalyvauti, pas mus nėra jokios prievartos. Tuo ugdome atsakomybę, suvokimą, kad mes visi skirtingi ir butent todėl unikalūs, todėl mūsų poreikiai gali skirtis. Didžiausią dėmesį skiriame Emocinio intelekto formavimui, ir jį laikome ugdymo pagrindu. Didelę svarbą teikiame Gamtiniam ugdymui, daug laiko leidžiame lauke. Mums įprastas Etnokultūrinis ir patriotinis ugdymas, mes visi mylime savo tėvynę ir puošiame ją. Pažinimas per patirtį, arba kitaip Patirtinis ugdymas, lieka vienu iš svarbiausių mūsų ugdymo programos aspektų, tad daug keliaujame, lankome muziejus, teatrus, edukacines vietas ir t.t. Mūsų Auklėtojai yra mūsų vertybė. Jie mylintys, rūpestingi ir kūrybingi.

Mes Komanda! Mes Draugai!

Kuriame aplinką, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi svarbus komandos narys, draugas, akcentuojame grupės vienybę, pagarbą vienas kitam. Mums svarbiausia, kad kiekvienas komandos draugas jaustųsi kaip namuose – mylimas, suprastas, nesuvaržytas, savas. Siekiame, kad mūsų namai būtų kuo artimesni šeimai, namams: mus supa nuotraukos, darželio erdvės planuojasi taip, kaip patogu ir gera vaikams, rengiame bendras šventes, mums svarbus pastovus ir nuoširdus bendravimas su kiekvieno mažylio tėveliais, seneliais. Pamilstame vienas kitą, mes kaip šeima, juk kartu praleidžiame labai daug laiko! Svarbus kiekvienas šeimos narys, kiekvienas komandos draugas. Mes visi čia susirenkame mokytis – kartu, šalia, vieni iš kitų.

 

Steigimo istorija:Straipsniui - Copy

 

Atrodytų keista, o galbūt net neįtikima, bet Mylimukų darželis gimė ne kaip verslo idėja, net ir dabar aš savo darželio nevadinu verslu, nes vaikai ir verslas man nesuderinami. Taigi, didysis darželio iniciatorius buvo sūnus Kristupas. Mažylį kankino alergijos, tad nepakliuvus į valstybinį darželį alergiškiems vaikams, reikėjo kažką daryti. Nusprendėme, kad didžiausią naudą mūsų vaikui suteiks darželis – kvalifikuota priežiūra, reglamentuota veikla, daug draugų, daug smagumų ir žaidimų, tad vietoj auklės paieškų, ieškojome darželio, po to įsisvajojau ir mintyse susikūriau savo svajonių darželį. Beliko jį realizuoti:). Kadangi tėvams vaikas (taip ir man) brangiausias žmogus pasaulyje – Mylimukas, ir mes siekėme aukščiausios darželio kokybės, nuo priemonių iki pedagogų, tad tikėjomės, kad tai įvertins ir daugiau tėvelių, kurie leis į mūsų darželį ir savo brangenybes, taip išsilaikysime, o ir mūsų mažyliai laimingai augs ir tobulės. Tada buvo neramu, bet dabar galiu pasakyti, kad tikrai neklydau ir sukūriau kažką stebuklingo, su didele meile, todėl ir pavadinau Mylimukų darželiu. Buvome ir esame savimi. Nesistengiame puikuotis, girtis ir dar kaip save liaupsinti, tuo labiau peikti konkurentų, vadiname juos kolegomis. Pristatome save tokiais, kokie esame. Visada net neabejojau, kad esame nuostabus, orientuotas į vaiko poreikius darželis, bet leidžiu tai nuspręsti patiems tėvams. Visada vadovaujamės principu: Mes dirbame vaikams, tik vaikams, ne kitų akims.

 

Narystė organizacijose

Nevalstybinių mokyklų asociacija