PRADŽIA // 2020 // February

Neįgaliųjų Naujasis teatras – tai bendraminčiai, susibūrę skleisti kultūrines, bendražmogiškas vertybes: čia kuria sveiki ir negalią turintys, mėgėjai ir profesionalūs menininkai.

 

Vasario 16-oji

Kaip Tomui įsižiebė lemputė?

Mašinų pasaulyje!